Projectes globals - servei 360º

Mecvil desenvolupa solucions a mida que responen a la necessitat de millorar i optimitzar els processos industrials de una gran diversitat d'indústries. Així la proposta de valor de Mecvil abraça tot el cicle de vida dels projectes, des de l'enginyeria conceptual, la fabricació, la instal•lació i posta en marxa, fins l'assistència tècnica, el subministrament de recanvis i el manteniment.

Secció elèctrica i electrònica

Industrialització i fabricació de maquinària especial

Mecanització