Missió, Visió, Valors

Missió
Proveïm de solucions integrals a fabricants de bens d'equip, enginyeries i la indústria en general que contribueixen a la millora del desenvolupament del seu negoci.

Aquestes solucions abasten el desenvolupament de maquinària claus en mà, conjunts, útils i peces mecanitzades complexes, així com un servei global que tenen per objectiu garantir les expectatives dels nostres clients en termes de fiabilitat, precisió i versatilitat.

Visió
Volem esdevenir socis industrials estratègics en els projectes dels nostres clients cercant l'excel•lència en termes de rapidesa, integració, adaptació, col•laboració i confidencialitat. Al mateix temps, ens focalitzem en el desenvolupament de coneixement i tecnologia pròpia per aportar solucions innovadores i d'alt valor afegit a nous mercats.

Valors
Excel•lència
La cerca de la millora contínua en tots els àmbits de treball sempre amb la mirada posada en els projectes i els clients.

Professionalitat
L'autoexigència de totes les persones que formen part de la organització per construir llargues relacions amb els nostres clients basades en la total confiança.

Compromís
Amb les persones, els col•laboradors, els clients i la societat en general des de la perspectiva de la funció econòmica i social de l'empresa com a motor de progrés i com a actor compromès amb la construcció d'un futur sostenible i millor.

Història

Gestió de la qualitat