CONSTRUCCIO DE RODILLERIA
FAST TABLET
Premsa de tabletes de clor per a la industria química
AUTOMOTIVE CELL
Cél·lula de montatge per a la industria de l'automoció
CISALLA
Cisalla per a la industria de l'alumini
VOLTEJADOR
Voltejador per a la industria aeronàutica
LINIA ROBOTITZADA
Linia robotitzada per pastilles de clor
MAQUINA MUNTATGE COMPONENTS
Màquina per realitzar el muntatge de “filter”, “bushing” y “stamp” en 5 models de plaques d'alumini en diferents posicions.
AOI
Màquina de visió artificial
CALANDRA
Calandra de refredament
CISALLA
Cisalla extrusora alumini
JIGS DE MUNTATGE
Jigs per muntatge de components d'automoció
DESBOBINADORS I REBOBINADORS
Desbobinadors i rebobinadors pel sector industrial del packaging
MAQUINA DE LASER TEXTIL
Màquina de laser pel sector tèxtil
MAQUINA CNC PER ESQUIS
Màquina per fresar cnc els esquis
MAQUINES CARGOLADORES AUTOMATIQUES
Màquines cargoladores automàtiques pel sector de l'automoció.
UTILS FIXACIO PECES ALUMINI INJECTAT
Útils de fixació a CNC per a mecanitzar peces d’alumini injectat.
MAQUINA MUNTATGE, MARCATGE LASER I VERIFICACIO PER VISIO
Màquina destinada a realitzar el muntatge, marcatge per làser i verificació per visió artificial per a diferents tipus de controladors electrònics (PCB+CASE).
MAQUINA PER COL·LOCAR TIRES ADHESIVES
Màquina per col·locar 2 tires adhesives amb diferent forma i a una posició i pressió ajustable segons especificacions de client. Les tires adhesives es posicionen i s’aguanten mitjançant un sistema de buit i ventoses que aconsegueix un correcte muntatge i gran fiabilitat del sistema.
CARROS PORTA UTILLATGES
Carros porta utillatges per una cel·la de soldadura amb dos robots.
EQUIP VISIO ARTIFICIAL COMPONENT ELECTRONICS
Equip de visió artificial per la verificació de components electrònics en PCB, equip adaptable a qualsevol tipus de producte i cinta transportadora.
MAQUINA TALL BOBINES POLIMER
Equip per tallar bobines de polímer vulcanitzat a diferents amples.
UTILS PORTA PECES
Útils porta peces per a robot.
UTILS PORTA PECES
Útils porta peces diferents per a robots DENSO VS-068.
UTILLATGE D’INSERCIÓ DE SILENTBLOCKS
Utillatge d’inserció de silentblocks mitjançant cilindre pneumàtic, amb sensors de presència de peça i correcta inserció, amb canvi ràpid i mòdul de comunicació siemens.
UTIL INSERCIO, VERIFICACIÓ I REBLAT
Útil d’inserció de clips metàl·lics i plàstics, verificació de presència de components i reblat de Brackets.
MAGATZEM DE BARRES TRANSFER
Magatzem vertical de barres transfer que permet la càrrega de 20 models de barres i aconsegueix d'aquesta manera optimitzar l'espai a la planta aprofitant l'alçada de la nau i facilitant el canvi de model per a l'operari.
ÚTILES MANUAL VERIFICACIÓ FINAL
Útils manuals de verificació final amb informe de control dimensional realitzat internament.
MAQUINA SEMI-AUTOMATICA DE MUNTATGE AMB ROBOT
Màquina semi-automàtica de muntatge de components per l'automoació amb robot i alimentació i premsat de cargol i femella amb sistesma de verificacio amb visió artificial.
ESTACIÓ ROSCAT FLEXIBLE
Cel·la de treball semiautomàtica de multireferències per realitzar el roscat a peces d’estampació. L’equip consta d’una taula rotativa de quatre estacions, equips de roscat amb limitador de parell per control de rosca, equip de lubricació per polvorització per augmentar la vida útil dels mascles de roscar i brides per a la correcta fixació de la peça.
ESTACIONS TRANSPORTADORES
Estacions transportadores que permeten fer de pulmó, canvi de direcció i de línia de treball.
LÍNIA DE MUNTATGE DE COMPONENTS ELECTRÒNIC
Línia de muntatge de components electrònics per l’automoció formada per una línia FMS amb 5 robots pel muntatge i despaletitzat amb visió artificial, 3 equips de collat automàtic i diferents sistemes de verificació de la connexió dels equips electrònics.
ÚTIL GRAPADO
Útil de grapat compatible amb vàries referències i canvi de producte manual seguint sistema SMED, pàrquing de guies pels diferents productes i safata frontal per components.
ESTACIONS DE MUNTATGE
Estacions de muntatge semi-automàtic amb visió artificial.
LÍNIA DE MUNTATGE DE COMPONENTS ELECTRÒNIC MT9
Línia de muntatge de components electrònics per l’automoció formada per una línia FMS amb 5 robots pel muntatge i despaletitzat amb visió artificial i 4 equips de collat automàtic.
EQUIP DE TALL I POLIT DE DEPOSITS
Equip per tallar i polir dipòsits. L’equip pot arribar a tallar dipòsits fins a Ø3500.
BOBINADOR TUBS HIDRAULICS
Màquines per bobinar tubs hidràulics i realitzar prova de pressió.
MUNTATGE COMPONENTS ELECTRÒNICS
La supervisió i verificació del muntatge es realitza amb un control i monitorització de clipat, amb sistema servo-premsa. L’equip incorpora una càmera d’inspecció 2D i un perfilòmetre 3D.
ÚTIL DE CONTROL DIMENSIONAL PER A TUBS D’ESCAPAMENT
Aquest equip permet controlar la forma del tub i les marmites, i a més a més, obtenir un control dimensional del ganxo, el tub, el flexo i la brida de subjecció.